Vuosikokous Pöytäkirja





Aika 1.12.2016 klo 18.00 Paikka: liikuntahalli



Paikalla:



Hannu Saahko Kimmo Uschanoff



Pia Salin Vesa Virtanen



Petteri Pullola Markku Meriö



Janne Kauppinen Marja-Leena Eerola



Heidi Tapola



1.Kokouksen
avaus ja järjestäytyminen



Kommodori Hannu Saahko avasi kokouksen, Puheenjohtajaksi
valittiin Hannu Saahko ja sihteeriksi Kimmo Uschanoff



2.Laillisuuden
ja päätösvaltaisuuden toteaminen



Todettiin
kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi



3.Esityslistan
hyväksyminen



Hyväksyttiin
esityslista




4.Toimintakertomus 2016



Puheenjohtaja
esitteli toimintakertomuksen



5.Tilinpäätöksen
vahvistaminen



Rahastonhoitaja
esitteli tilinpäätöksen. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös.



6.Vastuuvapaus



Myönnettiin
vastuuvapaus



7.Liittymis-,
jäsen-, katsastusmaksut ja uusi maasähkömaksu



Päätettiin
pitää maksut ennallaan, vapaaehtoiseksi maasähkömaksuksi päätettiin 5 euroa.




8.Toimintasuunnitelma



käsiteltiin
toimintasuunnitelma 2017



9.Hallituksen jäsenten sekä toimihenkilöiden
palkkiot



Päätettiin
pitää palkkiot ennallaan



10.Talousarvio



Rahastonhoitaja
esitteli talousarvion vuodelle 2017



11.Kommodorin
valinta



Valittiin
kommodoriksi Hannu Saahko



12.Varakommodorin
valinta



Valittiin
varakommodoriksi Kimmo Uschanoff



13.Hallituksen
valinta



Hallitus
pysyy samana



Toiminnan tarkastajat



Tarkastajat pysyvät samana



Muut asiat



Keskusteltiin seuran 50v. juhlista vuonna 2019. Hallitus
suunnittelee. Pyritään organisoimaan varainhankintaa juhlia varten.



Varakommodori K.Uschanoff on täyttänyt 50v. 2016. lisäksi hän
on ollut yli 10 vuotta seuran jäsenenä. Myönnettiin seuran pöytästandaari.



Ilmoitusasiat



Ei ollut.



Kokouksen päättäminen



Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00