Valkeakosken Navigaatioseura tarjoaa yhteistyössä Valkeakoskiopiston kanssa Suomen Navigaatioliiton koulutusjärjestelmän mukaista veneilijän navigointikoulutusta. Suomen Navigaatioliiton koulutusjärjestelmä muodostuu kolmiportaisesta merenkulun teoreettisesta koulutuksesta eli saaristo- rannikko- ja
tähtitieteellisen merenkulkuopin kursseista.


Valkeakosken Navigaatioseura tarjoaa tällä hetkellä seuraavia kursseja:


Saaristonavigoinnista syksy 2022

Ilmoittautuminen on käynnissä ja loppuu 31.8.

kurssiluennot (10 kertaa) maanantaisin 12.9. alkaen klo 17.30 - 20.00 Naakan koululla kuvaamataidon luokassa (syysloma, vko 42, ei tunteja).

Tutkintotentti 16.12.2022 klo 18 - 22

Lisätietoja

Timo Viitala / 040 5726724 / koulutusvns@gmail.com


Rannikkonavigoinnista mahdollisesti kevät 2023

kurssiluennot (10 kertaa) maanantaisin 16.1. alkaen klo 17.30 - 20.00 Valkeakosken
Vapaa-aikakeskus, teorialuokka 1 (talviloma, vko 9, ei tunteja).

Tutkintotentti 21.04.2023 klo 18 – 22

Lisätietoja

Timo Viitala / 040 5726724 / koulutusvns@gmail.com